Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid over bestuurlijke aangelegenheden. Dit recht volgt uit de Wet open overheid (Woo).

Recreatieschap Voorne-Putten deelt o.a. via deze website informatie over het beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan. Als u toch nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Als u daarna meer informatie wilt, kunt u een verzoek indienen op basis van de Woo. De informatie die u wilt ontvangen moet wel ergens vastgelegd zijn. De Woo is daarom niet geschikt voor het beantwoorden van vragen. Die kunt u  via het contactformulier stellen.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Als u weet welke informatie u zoekt en wilt dat deze informatie openbaar wordt, dan kunt u op twee manieren een Woo-verzoek indienen:

  • per brief aan Recreatieschap Voorne-Putten, p/a Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • of per e-mail naar voorneputten@staatsbosbeheer.nl en vermeld dan in het onderwerp dat het gaat om een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek kan niet op een andere manier worden ingediend.

Waar moet uw Woo-verzoek aan voldoen?

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Specificeer uw verzoek in onderwerp, tijd, locatie, e.d. Geef ook aan wat voor soort documenten u zoekt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, mails, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van het recreatieschap. Als u twijfelt of het recreatieschap de informatie heeft die u zoekt, dan kunt u voordat u een verzoek indient contact opnemen met de contactpersoon Woo via voorneputten@staatsbosbeheer.nl
  • Als u namens een organisatie een verzoek indient, stuur dan de documenten mee waaruit blijkt dat u bevoegd bent. Denk hierbij aan een recente machtiging, de statuten en een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er met uw Woo-verzoek?

U krijgt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere procedure. De wettelijke termijn voor de afhandeling van Woo-verzoeken is in beginsel vier weken. In sommige gevallen kunnen we deze termijn verlengen. Als u een erg ingewikkeld of groot verzoek indient kan het zijn dat we contact met u opnemen om uw verzoek te verduidelijken en/of een afwijkende behandeltermijn met u af te spreken.

Als we de door u gevraagde informatie openbaar maken, dan is die ook toegankelijk voor anderen, bijvoorbeeld via deze website.

Voor bestuursorganen

Heeft u als bestuursorgaan een Woo-verzoek in behandeling en wilt u ons om een zienswijze vragen, dan kan dit op twee manieren:

  • per brief aan Recreatieschap Voorne-Putten, p/a Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • of per e-mail naar voorneputten@staatsbosbeheer.nl en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een zienswijzeverzoek.

Woo-besluiten

Hier vindt u de Woo-besluiten en antwoorden op informatieverzoeken van Recreatieschap Voorne-Putten.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"documents","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"50","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"249235"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.